PRAVILA MALIŠIĆ CARD ČLANSTVA I ZAŠTITE PODATAKA

Pravila i uvjeti

1. Mališić MP d.o.o. (dalje: Mališić MP) voditelj i vlasnik je sustava nagrađivanja Mališić Card-a  i korisnika kartice Mališić Card. Sustav omogućava korisnicima da kupnjama ili korištenjem usluga poslovnica u sutavu ostvaruju određene pogodnosti. Mališić Card kartica ostaje u vlasništvu Mališić MP. Mališić MP zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz opticaja.Mališić MP i poslovnice u sustavu zadržavaju pravo da u potpunosti ukinu ili izmijene pojedine elemente sustava, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.

2. Korisnik Mališić Card kartice može postati svaka fizička punoljetna osoba koja na izričit način putem pristupnice da očitovanje volje kojim izražava svoju suglasnost i privolu za učlanjenje u sustav Mališić Card-a. Kartica se korisniku izdaje besplatno.

3. Po upućenom zahtjevu za izdavanje kartice, korisnik dobiva karticu. Osobna kartica dati će se korisniku odmah u poslovnici i vrijedi  odmah sve do njene obustave na zahtjev korisnika ili po nalogu  Mališić MP.

4. Mališić Card kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba koja je popunila pristupnicu i članovi njene obitelji koje je navela u pristupnici. Mališić Card kartica ne može se koristiti kao primarno sredstvo plaćanja.

5. Pravo na  bodove korisnik ostvaruje: provlačenjem Mališić Card kartice svaki put kad kupuje u poslovnicama Mališić Card sustava.

6. Načini prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova kao i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na malisic-card.com

7. Svi bodovi ostvareni u poslovnicama  zbrajaju se na jedan račun pridružen serijskom broju i elektronskom čipu  kartice

8.Prilikom svakog plaćanja računa korisnik ostvaruje pravo na korištenje bodova odnosno neku drugu pogodnost ili popust. Vrijednost  prikupljenih bodova iznosi jednaku protuvrijednost u KM. poslovnice i partneri Mališić Card sustava zadržavaju pravo, određen iznos bodova zamijeniti za druge pogodnosti ili popuste. U tom slučaju ukupan iznos bodova i umanjiti će se za dio koji je dodijeljen kroz druge popuste. Sve pojedinosti dostupne su na malisic-card.com

9. Pravo na popuste korisnik ostvaruje putem kartice ili zamjenom bodova za novac kojim će se umanjiti vrijednost kupovine.. Osim toga dio bodova korisniku se može dodijeliti putem alternativnih kanala. U tom slučaju ukupan iznos bodova uvećava  se za dio koji je dodijeljen drugim kanalima s tim da te bodove korisnik može iskoristiti samo pod uvjetima koje odredi Mališić MP i poslovnice sustava.

10. Bodovi se  također mogu koristiti za kupnju cigareta i prepaid bonova. Mališić MP  i poslovnice sustava mogu bez prethodne najave isključiti iz sustava neke proizvode, o čemu se korisnik može informirati putem stranice malisic-card.com

11. Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa bodova koji se iskorištavaju. Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

12. Iznos koji u obliku bodova možete iskoristiti kao popust u poslovnicama  zaokružen je na protuvrijednost 1KM.

13. Pravo na dodatne popuste ili nagradne bodove ostvarit će korisnici koji su  prešli bonus prag . Sve pojedinosti dostupne su na malisic-card.com.

14. Svaki korisnik kartice može na svoju  karticu vezati dodatne članove svoje obitelji.

15. Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem ili pozivom na telefon 036 650 601 otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.

16. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno ovim Pravilima i uvijetima, Mališić MP može korisnika isključiti iz sustava Mališić Card-a.

17. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 036 650 601 ili putem internetske stranice malisic-card.com. Mališić MP će korisniku izdati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi i popusti.

18. O svakoj izmjeni ovih Pravila , kao i promjeni osnivača i poslovnica sustava  te promjeni pojedinih elemenata sustava Mališić MP će korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktualna Pravila dostupna su uvijek na internetskoj adresi malisic-card.com

19. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja, Zakon o zaštiti osobnih podataka.

20. Članstvom u Mališić Card sustavu  korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.